EnglishPolishSlovak
EnglishPolishSlovak

Šutovský vodopád

Nachádza sa vo výške 830 m n.m. v Krivánskej Malej Fatre asi 4 km
severne od obce Šútovo. Z obce Šútovo je k vodopádu prístup po
modrej turistickej značke a opačným smerom od Chaty pod Chlebom
okolo Mojžišovych prameňov. Leží približne v strede Národnej
prírodnej rezervácie Šútovská dolina. Šútovský vodopád je napájaný
vodami Šútovského potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare
Mojžišove pramene. Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra.

Šútovský vodopád je jedným z najkrajších a najvyšších vodopádov, aké môžete vidieť na Slovensku. V štátnej prírodnej rezervácii Malá Fatra, kde sa vodopád nachádza, nás ako prvé prekvapili listnaté stromy, pretože my sme boli z Vysokých Tatier zvyknutí na ihličnany. Cez Šútovskú dolinu je vybudovaný náučný chodník popri Šútovskom potoku a končí sa až pri Šútovskom vodopáde.

Ako sa tam dostanete: Samotná obec Šútovo, kde pramení Šútovský potok, stojí na ceste medzi Martinom a Ružomberkom. Chodník je dobre prístupný, udržiavaný, s miernym stúpaním, takže trasu zvládnete kľudným tempom za hodinku. Mohutný vodopád sa nachádza v nadmorskej výške 765 m.n.m. a dostať sa k nemu vôbec nie je obtiažne.

Vodopád vysoký 38 metrov je napájaný z Mojžišovych prameňov, na ktoré sa dá tiež dostať po turistických značkách a dostanete sa k nemu za ďalšiu hodinku od informačnej tabule. Pramene vyvierajú pod Hromovým v nadmorskej výške 1250m a sú zaujímavé tým, že vytekajú priamo z kolmej steny tohto vrchu. Pramene nie sú ovplyvňované poveternostnými podmienkami, takže majú aj v čase sucha dostatok vody.