EnglishPolishSlovak
EnglishPolishSlovak

Rodný dom Jozefa Kronera

Dom v ktorom sa narodil významný slovenský herec Jozef Kroner bol postavený v roku 1914 a slúžil ako strážny dom pre železničnú trať. Po roku 1990 bol dom zrekonštruovaný a prenajatý na rekreačné účely. Nájomca však dom využíval veľmi zriedka a tak začala stavba postupne chátrať a stala sa útočiskom bezdomovcov a terčom vandalov. Železnica ako vlastník prestala vykonávať akékoľvek udržiavacie práce a technický stav domu sa veľmi zhoršil. Zatekajúca strecha a nefunkčná izolácia proti vode spôsobili poškodenie nosných konštrukcií a vznik viacerých trhlín v murive.

Vedenie obce Staškov v snahe zachrániť chátrajúci domček vstúpilo do jednania so zástupcami Železníc slovenskej republiky , dalo vypracovať projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu a po dlhých peripetiách sa podarilo v máji 2010 odkúpiť za prijateľnú cenu dom do majetku obce Staškov. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo domček zrekonštruovať svojpomocne s využitím miestnych živnostníkov a nadšencov , ktorí boli ochotní nezištne pomôcť. Obecné zastupiteľstvo zriadilo pracovnú skupinu , ktorá bolo poverená koordináciou prác. Skupina pracovala v zložení : Ing. Ladislav Šimčisko , Mgr. Ján Kubošek , Ing. Stanislav Machovčák , Ing. Vladimír Gajdošík až do úspešnej kolaudácie.

Práce na rekonštrukcii sa začali v júli 2010. Z pôvodnej stavby ostali iba obvodové múry bez stropu , krovu a strechy. Dňa 4. 2. 2011 vyhlásilo obecné zastupiteľstvo dobrovoľnú zbierku na rekonštrukciu rodného domu Jozefa Kronera , ktorej účelom bolo získané finančné prostriedky použiť na spolufinancovanie stavebných prác. Na rekonštrukciu významne prispel sumou 10 000 eur pán Simnacher , slovák žijúci v Nemecku. Rovnakou sumou tento projekt podporila Nadácia Orange. Ďalšie potrebné financie boli vyčlenené z rozpočtu obce Staškov. Celková hodnota vlastnej rekonštrukcie a vybavenia interiéru je 43 667,89 eur. V súčasnej dobe je potrebné dokončiť podkrovie domu , úpravy jeho okolia a vybudovať prístupovú cestu.

O obnovu schátralého domčeka sa okrem obecného úradu pričinil Spolok rodákov Jozefa Kronera , murárska partia Ladislava Perďocha zo Staškova a mnohí ďalší ľudia , ktorí vynaložili nemalé úsilie a obetu, za čo im patrí veľká vďaka. Interiérové vybavenie z veľkej časti poskytla dcéra Jozefa Kronera , herečka Zuzana Kronerová a to najmä osobné veci , ktoré patrili jej slávnemu otcovi.

Obec Staškov slávnostne sprístupnila verejnosti zrekonštruovaný rodný dom svojho rodáka herca Jozefa Kronera a v ňom zriadenú pamätnú izbu dňa 19. novembra 2011 za prítomnosti jeho dcéry – herečky Zuzany Kronerovej , synovca – herca Jána Kronera a Zuzany Vaňousovej , ktorá sa v tomto domčeku takisto narodila a je posledným žijúcim súrodencom Jozefa Kronera. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili viaceré osobnosti kultúrneho , spoločenského a politického života , potomkovia rozvetvenej rodiny Kronerovcov a vo veľkom počte občania Staškova.